دریافت

عنوان: Surface Water Quality Modeling - بخش اول
حجم: 19 مگابایت
توضیحات: Steven C. Chapra

دریافت

عنوان: Surface Water Quality Modeling - بخش دوم
حجم: 17.8 مگابایت
توضیحات: Steven C. Chapra

پانوشت: ابتدا هر دو بخش کتاب (‌Part 1 , Part 2) را دانلود نماید؛ هر دو فایل را در یک پوشه قرار داده و بخش اول را Extract کنید تا یک فایل PDF چهل مگابایتی بدست آید.