رسانه حامیان و حافظانِ سلامتِ کره‌زمین

ارائه بروزترین اخبار و مطالب زیست‌محیطی

معرفی همایش‌ها، دوره‌ها، کتب، مقالات، تکنولوژی‌های نوین و نرم‌افزارهای مرتبط با محیط‌زیست

https://telegram.me/mohitzist


زین پس انتشار مطالب، آموزش‌ها، معرفی کتب و ... را در کانال تلگرام فوق پیگیری خواهیم کرد @mohitzist